Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Hanka Bauman Pełnomocnik Zarządu
Anna Chwaliszewska Pełnomocnik Zarządu
Marzena Szwarczyńska Pełnomocnik Zarządu
Renata Helińska Pełnomocnik Zarządu
Marta Ginter Pełnomocnik Zarządu
Wioletta Ginter Pełnomocnik Zarządu
Anna Brzezińska Pełnomocnik Zarządu
Jolanta Dzikowska Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu
Sławomir Gałek Pełnomocnik Zarządu