Reklamacje, skargi, wnioski

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji 410.24K
Pobierz
Zał. 1 Formularz reklamacji - Klient indywidualny 294.17K
Pobierz
Zał. 2 Formularz reklamacji - Klient instytucjonalny 295.88K
Pobierz
Zał. 10 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta indywidualnego 534.82K
Pobierz
Zał. nr 11 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta instytucjonalnego 443.29K
Pobierz
Zał. 12 Formularz reklamacji ubezpieczeniowej 122.15K
Pobierz