Ład korporacyjny

Polityka ładu korporacyjnego 236.21K
Pobierz
Struktura organizacyjna Banku 657.93K
Pobierz
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 490.19K
Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania zasad ładu korporacyjnego w roku 2021 131.14K
Pobierz
Zasady polityki informacyjnej 207.08K
Pobierz
Opis systemu kontroli wewnętrznej 130.53K
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019r. 10.98M
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2020r. 1.64M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31-12-2021 r. 12.40M
Pobierz