Zarząd Banku

Mieczysław Dużałka Prezes Zarządu
Grażyna Andrzejewska Wiceprezes Zarządu
Tomasz Maćkowiak Wiceprezes Zarządu