Rachunek oszczędnościowy

  • wygodny dostęp do swoich oszczędności
  • bezpłatne prowadzenie rachunku
  • wpłaty i wypłaty w dowolnym momencie
  • wypłata środków bez utraty odsetek

Rachunek oszczędnościowy to połączenie lokaty terminowej z rachunkiem osobistym. To swoboda wpłat i wypłat gotówki w dowolnym momencie. Gwarantuje stały dostęp do swoich środków.

Środki zgromadzone na rachunku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Jak otworzyć rachunek?

Wystarczy odwiedzić jedną z placówek banku z ważnym dokumentem tożsamości oraz podpisać umowę.

TABELA OPROCENTOWANIA OD 09 02 2022 276.28K
Pobierz
Taryfa prowizji i opłat 1.12M
Pobierz