Osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w imieniu Banku

Hanka Bauman Pełnomocnik Zarządu
Alina Lisiecka Pełnomocnik Zarządu
Marzena Szwarczyńska Pełnomocnik Zarządu
Bogusława Buchowska Pełnomocnik Zarządu
Renata Helińska Pełnomocnik Zarządu
Wioletta Ginter Pełnomocnik Zarządu
Marzena Dębowiak Pełnomocnik Zarządu
Anna Brzezińska Pełnomocnik Zarządu
Jolanta Dzikowska Pełnomocnik Zarządu
Katarzyna Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu
Sławomir Gałek Pełnomocnik Zarządu