Mieszkaniowy rachunek powierniczy

Wzrost wiarygodności na rynku dla potencjalnych nabywców

Wzrost wiarygodności kredytowej w banku

Spełnienie warunków ustawowych

Rozliczenie budowy zgodnie z aktualnie obowiązującymi wymogami prawnymi

Zapewnia weryfikację przedsięwzięcia deweloperskiego

Wyłączenie środków zgromadzonych na mieszkaniowym rachunku powierniczy z postepowania egzekucyjnego skierowanego przeciw deweloperowi, masy upadłościowej i masy spadkowej.

W ofercie Banku są dwa rodzaje rachunków:

  •   Zamknięte rachunki powiernicze - należący do dewelopera rachunek powierniczy w  rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe służący do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje jednorazowo po przeniesieniu prawa do nieruchomości
  • Otwarte rachunki powiernicze - należący do dewelopera rachunek powierniczy w  rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Prawo bankowe służący do gromadzenia środków pieniężnych wpłacanych przez nabywcę na cele określone w umowie deweloperskiej, z którego wypłata zdeponowanych środków następuje zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego albo zadania inwestycyjnego określonego w tej umowie

Mieszkaniowy rachunek powierniczy jest nieoprocentowany

Taryfa prowizji i opłat - klienci instytucjonalni 1.12M
Pobierz
Wniosek o otwarcie mieszkaniowego rachunku powierniczego 290.11K
Pobierz
Arkusz informacyjny dla deponenta 152.15K
Pobierz
Regulamin prowadzenia rachunków dla Klientów Instytucjonalnych 796.96K
Pobierz
Załącznik nr 2 do Regulaminu prowadzenia rachunków dla Klienta Instytucjonalnego 303.61K
Pobierz
Załącznik nr 3 do Regulaminu prowadzenia rachunków dla Klienta Instytucjonalnego 259.80K
Pobierz
Załącznik nr 4 do Regulaminu prowadzenia rachunków dla Klienta Instytucjonalnego 227.07K
Pobierz