Generali Agro Ubezpieczenie upraw

Generali Agro Ubezpieczenie upraw

Wystarczy chwila, aby niesprzyjająca aura zniszczyła owoce Twojej ciężkiej pracy. Przygotuj się na taką ewentualność z ubezpieczeniem upraw. Producenci rolni pobierający dopłaty bezpośrednie zobowiązani są do ubezpieczenia minimum połowy swoich upraw od co najmniej jednego z ryzyk związanych z niekorzystnymi zjawiskami klimatycznymi, np. od ujemnych skutków przezimowania, gradu, przymrozków wiosennych, huraganu, deszczu nawalnego, suszy.

Zakres ubezpieczenia:

Oferujemy pakiety o szerokim zakresie ochrony, dzięki którym możesz chronić swoje uprawy ozime, jare, warzywa, owoce oraz pozostałe przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi, takimi jak:

·        ujemne skutki przezimowania,

·        przymrozki wiosenne,

·        grad,

·        deszcz nawalny i huragan,

·        susza.

Istnieje również możliwość rozszerzenia ochrony o klauzule szczególne: odpowiedzialność od 8% ubytku w plonie, ochrona od ryzyka ognia oraz zastoisk wodnych w określonych pakietach.

Główne zalety ubezpieczenia: 

·        odpowiedzialność za szkody już od 8% ubytku w plonie w wybranych ryzykach i uprawach

·        maksymalna wypłata odszkodowania na poziomie 100% sumy ubezpieczenia w określonych ryzykach

·        w ryzyku deszczu nawalnego odpowiedzialność za zastoiska wodne aż do 30 września

·        odpowiedzialność za szkody na polu lub jego części

·        brak stosowania udziałów własnych

·        stała suma ubezpieczenia

·        ubezpieczenie od ryzyka ognia po wykupieniu klauzuli szczególnej, bez względu na przyczynę powstania szkody

·        przejrzysty system wypłaty odszkodowania w ryzyku ujemnych skutków przezimowania

·        dwuetapowa likwidacja szkód (w przypadku szkód spowodowanych gradem i przymrozkami wiosennymi)

·        likwidacja szkód wykonywana wyłącznie przez fachowców z branży agro

 

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się lub przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku lub odwiedź stronę Dotowane ubezpieczenie upraw rolnych - Generali Agro Generali Agro